Contra  indicaties bij massage

Contra-indicaties zijn situaties waarin het beter is om je lichaam niet te laten
masseren, of daarover eerst te overleggen met je arts of specialist.

Massagepraktijk ‘Tussen huid en hemel’ masseert niet in het geval van de volgende
situaties:

-Zwangerschap
-Koorts/Griep/Extreme verkoudheid
-Extreem veel pijn van onbekende aard.

De contra-indicaties waarbij toestemming gewenst is van je behandelend
arts/specialist voor een massage behandeling zijn: (Schroom niet hem of haar dit te
vragen :-))
-Hartproblemen
-Kanker
-Gebruik van medicatie met gele sticker, antibiotica, bloedverdunners
-Extreem veel pijn
-Reuma en/of ernstige slijtage van gewrichten
-Trombose
-Vaatontsteking
-Elke aandoening of gebruik van medicatie die hier niet is genoemd, maar die het
volgens jou wel verdient om toestemming te vragen.

Geen contra-indicatie, zolang het gebied bij massage wordt vermeden, zijn deze
situaties:
-Spataderen
-Psoriasis
-Beschadigde huid, wonden, blauwe plekken, steenpuisten

Groetjes, Tussen huid en hemel

https://www.tussenhuidenhemel.nl/wp-content/uploads/2022/05/cropped-4.png